Първата ми PowerPoint презентация:

КАК ДА НАПИШЕМ ДОБРА КУРСОВА РАБОТА

Можете да я намерите и в частта „Полезни документи“. Надявам се, че ще бъде интересна и полезна на всеки, който се интересува как да подобри процеса на писане в университета, както и качеството на крайната продукция. Съдържа практически съвети, които може и да са очевидни за някои, но са систематизирани на едно място и мисля, че почти всеки би могъл да научи нещо ново. Смятам, че подобни съвети трябва да са в основата на висшето образование и задължително да се предоставят на студентите в отделна въвеждаща дисциплина в първи курс (заедно с други неща като академична почтеност, запознаване с плагиатството и начините за избягването му, както и правилно цитиране на източниците) или като елемент от други дисциплини по лична инициатива на преподавателите, за да може студентите да започнат да придобиват култура на писане още с влизането в университета.

Advertisements